Programma

Alles wat je altijd wou weten over WOW, maar nooit durfde te vragen

Exclusief voor deelnemers aan het Congres Navorming 2018 !

Meer info: klik hier.

 

Welkom, schuif aan voor een kopje koffie of thee en een kleine hap.

 

 

IS 1.1 – Nieuwe reglementering sinds 2017
Werner Keppens en Willem Kolpa

In deze sessie bespreken we de krachtlijnen en principes van de nieuwe (welzijns)wetgevingen die sinds begin 2017 zijn verschenen.

Meer info

IS 1.2 – Legal compliance voor gevorderden - VOLZET
Myriam van der Steen

Tijdens deze infosessie bespreken we gekende valkuilen bij het opzetten van een systeem om de conformiteit met de wetgeving te beoordelen.

Meer info

IS 1.3 – Oplossingsgericht werken voor de PA
Hanne Vermeiren

Als PA ben je getraind in het zien van afwijkingen of waar een proces mis kan gaan. Met andere woorden: problemen ken je goed. Maar dan moet je het ook oplossen en dat ligt vaak moeilijker.

Meer info

IS 1.4 – RA Brand
Ronny Maes

Deze infosessie gaat over hoe je op een pragmatische wijze de RA Brand kan uitvoeren.

Meer info

IS 1.5 - Nieuwe VCA (versie 2017/6.0) - VOLZET
Kris De Meester

België en Nederland werkten samen aan een fundamentele update van het VCA-systeem. Tijdens deze sessie doorlopen we de belangrijkste thema’s uit de VCA checklist en besteden we aandacht aan de interpretatie van verschillende onderdelen. Daarnaast staan we stil bij nieuwe (internationale) ontwikkelingen. Uiteraard is er ruimte voor vragen.

Meer info

IS 1.6 - ISO 45001: een concrete nieuwe stap?
Stijn Indenhoek en Stijn De Ryck

De publicatie van de definitieve norm wordt verwacht in februari 2018. Komen aan bod tijdens deze infosessie: - laatste stand van zaken - wanneer het beste overstappen naar de nieuwe norm - wat zijn de belangrijkste verschillen/aandachtspunten? - voordelen van de nieuwe ISO-normen op een rij - hoe zet ik een bestaand systeem (ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001) om?

Meer info

IS 1.7 - Veilig werken met heftrucks
Ivo De Kegel

Tijdens deze infosessie bespreken we, naast de verschillende reglementaire aspecten, codes van goede praktijken in functie van (eventuele) beheersmaatregelen volgens de preventiehiërarchie.

Meer info

IS 1.8 - Uitdagingen voor re-integratie
Nadine Gilis en Evelien De Bruyn

Vertrekkend vanuit de huidige situatie, richten we ons in deze sessie enerzijds op de evaluatie van de bestaande wetgeving; anderzijds ligt de focus op de uitdagingen en initiatieven die in de pijplijn zitten omtrent re-integratie.

Meer info

IS 1.9 - Definities verbonden aan psychosociaal welzijn
Ann De Muyt

n deze sessie focussen we op de “wetenschappelijke” omschrijvingen van de risico’s die gerelateerd worden met psychosociaal welzijn.

Meer info

IS 1.10 - Veilig woon-werkverkeer: succesfactoren implementatie
Kirsten De Mulder en Werner De Dobbeleer

Of werknemers nu te voet, per fiets, met het openbaar vervoer of met de auto naar het werk komen, het belangrijkste is dat die dagelijkse verplaatsing veilig verloopt.

Meer info

IS 2.1 - Bestaat dé oudere werknemer?
Kathy Smeyers

In deze infosessie proberen we de gezondheidsstatus van de oudere medewerker te duiden: zijn ze (bijvoorbeeld) minder “productief” ? Meer afwezig wegens ziekte ? … Aan de hand van objectieve maatstaven uit arbeidsgeneeskundige, psychologische en gerontologische studies proberen we feiten en fictie van elkaar te onderscheiden.

Meer info

IS 2.2 - Na een arbeidsongeval
Werner Keppens

Wanneer een ongeval gebeurt, komt er –verplicht– een proces op gang dat onderhevig is aan welbepaalde tijdschalen. Als het ongeval (zeer) ernstig is, verzwaart de procedure. Tijdens deze infosessie zetten we alles nog eens duidelijk op een rij: wie moet wat tegen wanneer en op welke manier doen?

Meer info

IS 2.3 - Werken met derden in Seveso-bedrijven: inspectie-ervaringen
Niels Vangeel

Welke lessen kunnen we trekken uit de inspectie-ervaringen met werken met derden? Wat zijn de verantwoordelijkheden van derden en opdrachtgevers en welke tekortkomingen en werkpunten worden vastgesteld? Komen onder meer aan bod: informatieoverdracht, taakrisicoanalyses, arbeidsmiddelen, toezicht, werkvoorbereiding, taalbarrières, enz.

Meer info

IS 2.4 - Strategie voor de risicoanalyse
Myriam van der Steen

Op een dag vind je de job van je leven. Als preventieadviseur … bij een werkgever die zegt "ik ben overtuigd, we moeten risicoanalyse gestructureerd aanpakken. Hoe gaan we dat doen?" En dan heb je een plan nodig … Tijdens deze infosessie praten we over hoe je je werkgever helpt een strategie te ontwikkelen voor het plannen, uitvoeren en opvolgen van risicoanalyse(s).

Meer info

IS 2.5 - Future of work: menselijke robotica
Lennert Vierendeels

BruBotics streeft ernaar om de levenskwaliteit en werkomstandigheden van mensen te verbeteren dankzij deze technologie. Wat kan er al? Waar liggen de grenzen in de toekomst?

Meer info

IS 2.6 - Veiligheid meten en verbeteren via managementfactoren en bedrijfsspecifieke indicatoren
Karolien Van Nunen

Aan de hand van het zogenaamde vlinderdasmodel of de bow-tie methode kan je op een integrale manier in kaart brengen wat de mogelijke oorzaken en gevolgen van een arbeidsongeval zijn. Ook kan je a.d.h.v. dit model identificeren hoe je het arbeidsongeval in kwestie kan voorkomen en op welke manieren je de gevolgen kan beperken. Deze preventiemaatregelen kunnen zowel technische, organisatorische als individuele/gedragsmatige aspecten omvatten. Vervolgens kan je dit integrale overzicht vertalen naar de bedrijfsspecifieke context, waarbij er proactieve preventie-indicatoren opgesteld worden om de arbeidsveiligheid te meten/monitoren, en waar nodig te verbeteren.

Meer info

IS 2.7 - Disability Management
Katrien Mortelmans

Het RIZIV organiseert sinds begin 2016 een uitgebreide en modulaire opleiding over verzuim en werkhervatting. Ook iets voor jou?

Meer info

IS 2.8 - RA Explosieveiligheid
Stijn Minten

Deze infosessie zoomt dieper in op het begrip stofexplosie en de mogelijke beschermingsmaatregelen gekaderd in de relevante wetgeving. In deze sessie focussen we op de “wetenschappelijke” omschrijvingen van de risico’s die gerelateerd worden met psychosociaal welzijn.

Meer info

IS 2.9 - Bewegingsbeleid: succesfactoren opzetten - VOLZET
Bart Dijckmans

Hoe wordt beweging een vanzelfsprekende activiteit in een onderneming?

Meer info

IS 2.10 - Het AREI - VOLZET
Jan De Geyter

Komt aan bod tijdens deze sessie: - wat is de status van de RA elektrische installaties? - wat met de aangevraagde uitstellen? - hoe je (tijdig) in orde brengen? - artikel 104: wat betekent dit in de praktijk - toekomstige wijzigingen aan het AREI

Meer info

Geniet van een gezonde lunch.

IS 3.1 - Aansprakelijkheid inzake arbeidsveiligheid
Sofie Heyndrickx

A.d.h.v. concrete voorbeelden uit de rechtspraak schetsen we hoe de strafrechtelijke vervolging bij een arbeidsongeval concreet verloopt en -vooral– wie finaal kan worden gestraft. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de impact van recente rechtspraak.

Meer info

IS 3.2 - Methoden RA chemische agentia
Lucie Huygebaert

Wat zijn de eisen en randvoorwaarden voor een RA rond blootstelling aan chemische agentia? Welke tools zijn beschikbaar en hoe pas je ze toe? Hoe stel je een meetprogramma op en hoe beoordeel je de resultaten?

Meer info

IS 3.3 - Mosselen van goede afkomst
Jef Verheyen

In deze infosessie nemen we je mee op een fotowandeling rond zakelijk communiceren. Het programma is opgebouwd rond foto’s van ‘kleine’ communicatie: onbedoeld grappige of ongelukkige boodschappen in inkomhallen, toiletten, op prikborden, enz.

Meer info

IS 3.4 - Evolutie milieuwetgeving en raakvlakken preventie
Ignaas Crombez

De milieuwetgeving is continu in beweging. Diverse aspecten uit deze wetgeving hebben een link naar het welzijnsbeleid. Het is dan ook noodzakelijk dat de PA notie heeft van deze belangrijkste wijzigingen en evoluties.

Meer info

IS 3.5 - Hoe maak je een poortinstructie zinvol? - VOLZET
Dré Hollanders en Sidney Van Damme

In deze getuigenis ontdek je het geheim van een - op een wetenschappelijk onderbouwde manier - betaalbare en effectieve poortinstructie.

Meer info

IS 3.6 - Vision Zero
Ann Buttiens en Kris De Meester

Het wereldcongres ‘veiligheid en gezondheid op het werk’ lanceerde in september 2017 de campagne Vision Zero. Die visie vertrekt van het inzicht dat in principe elk ongeval op het werk en elke arbeidsgerelateerde ziekte en schade zou kunnen worden voorkomen als tijdig de juiste maatregelen worden getroffen.

Meer info

IS 3.7 - Bore-out: de verveling voorbij
Frouke Vermeulen

Het gevecht: bore-out of burn-out, what’s in a name? Veel! In deze voordracht wordt de brug geslagen tussen bore-out en burn-out en wordt ingegaan op de verschillende vormen van bore-out om gepaste herstelmaatregelen te kunnen aanwenden.

Meer info

IS 3.8 - De kost van AO becijferen - VOLZET
Wim Fabeck

Welke factoren bepalen de indirecte en directe kosten van een arbeidsongeval? Hoe kan je deze factoren beïnvloeden? Wat is de effectieve kost voor een bedrijf van een ongeval met werkongeschiktheid? En kan je de (in)directe kost berekenen bij arbeidsongeschiktheid t.g.v. psychosociale risico’s?

Meer info

IS 3.9 - Ongevallenonderzoek met Learning Teams
Timothy Van Goethem

De meeste technieken voor ongevalsonderzoek zijn lineair en draaien om feiten en 'root causes' die moeten verhelpen dat een ongeval opnieuw gebeurt. De vraag die we in deze infosessie stellen is: is dit wel voldoende?

Meer info

IS 3.10 - Waar komt weerstand tot verandering vandaan?
Kris De Meyer

Wat zijn de psychologische factoren waardoor mensen het moeilijk hebben om met verandering om te gaan? Hoe helpen deze inzichten om veiligheids- en veranderingsprocessen makkelijker maken voor onszelf en anderen?

Meer info

IS 4.1 - Geweigerde arbeidsongevallen en statistieken
Naam volgt

IS 4.2 - RA bij asbest- en sloopwerkzaamheden
Ignaas Crombez

Komen o.a. aan bod tijdens deze infosessie: • Toelichting bij de wetgeving • Een verduidelijking rond de verschillende verantwoordelijkheden voor opdrachtgevers • Welke dossiers en opleidingen zijn vereist? • Het belang van de asbestinventaris • …

Meer info

IS 4.3 - Juridische aspecten bij KB psychosociale risico’s
Sofie Heyndrickx

In deze infosessie kijken we door een juridische bril naar het KB van 28/04/2014 over de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Meer info

IS 4.4 - Schrijven en lezen op het scherm - VOLZET
Jef Verheyen

We schrijven teksten op het scherm, maar we blijven ze vaak lezen op papier. Tijdens deze infosessie maak je kennis met eenvoudig toe te passen technieken die het papierloos werken een stapje dichterbij brengen en de leesefficiëntie verhogen.

Meer info

IS 4.5 - Aanpak van stress en burn-out
Brenda De Petter, Michel Van Praet, en Mieke Buysrogghe

Deze infosessie bestaat uit 3 onderdelen: • Multidisciplinaire benadering van stress en burn-out: van preventie naar behandeling. • Veerkracht opbouwen via hartcoherentie. • Opnieuw aan het werk na burn-out.

Meer info

IS 4.6 - Strategieën voor effectievere training en vorming
Jan Van Hoof

“Je leert best volgens jouw leerstijl. Kleine groepen zijn effectiever dan grote groepen. We gebruiken maar 10% van onze hersencapaciteit.” Over onderwijzen en leren wordt heel wat beweerd. Maar wat klopt er van deze verhalen? Of zijn het mythes over leren? Onderzoek leert ons wat écht werkt. Door bepaalde strategieën en tips toe te passen kun je jouw trainingen, opleidingen of presentaties nog effectiever maken.

Meer info

IS 4.7 - De PA en zijn impact op de veiligheidscultuur
Rik Op de Beeck

Beoordeel als preventieadviseur je eigen gedrag en attitude en wordt bewust van wat je zelf kan bijsturen in je relatie met andere actoren in je bedrijf (werkgever, hiërarchische lijn, comitéleden, medewerkers,….).

Meer info

IS 4.8 - KPI-setting bij re-integratie, verzuim en retentie
Pascal Meyns

In een opverende economie is het voor bedrijven steeds moeilijker om goede medewerkers te vinden op de arbeidsmarkt. Vaak gaan ze daarbij voorbij aan het feit dat ze een onderbenut potentieel hebben dat reeds “bij hen werkt en afwezig is”.

Meer info

IS 4.9 - Welzijnsculturen managen - VOLZET
Jean-Pierre Partoens

De cultuur binnen één organisatie kan soms al verschillend zijn. Dit is zeker het geval tussen landen (en allicht ook regio’s). Hoe ga je hiermee om?

Meer info

IS 4.10 - PBM: heden en toekomst
Gwin Steenhoudt

Tijdens deze infosessie belichten we volgende 2 deelthema’s: - nieuwe PBM-verordening en de invloed daarvan voor werkgever en drager - nieuwe ontwikkelingen ( o.a. de “smart” PBM’s, recyclage, … )

Meer info

Wave, op weg naar een proactieve veiligheidscultuur.

Spreker: Jan Goossens

Welkom, schuif aan voor een kopje koffie of thee en een kleine hap.

WS 1.1 - Spellabo? Graag als ik de regels mag bepalen
Ronny Leyman en de Young Vibes

In dit Spellabo zal je ontdekken hoe je op speelse wijze kennis over veiligheid kunt overbrengen, toetsen en beleven. Opgelet: deze sessie is een onderdeel van de dagvullende sessie op vrijdag.

Meer info

WS 1.2 - Yoga - VOLZET
Evi Van Meirhaeghe

WS 1.3 - Contractors screenen - VOLZET
Carin Costermans

Ter inleiding bespreken we het belang van screenen van contractors. Daarna werken we in groepjes en gaan we ervaringen uitwisselen: wat, hoe, wanneer,…? wat met buitenlandse bedrijven? Bedoeling is om de resultaten van de verschillende groepjes samen te voegen en te komen tot een checklist.

Meer info

WS 1.4 - Laaghangend fruit plukken - VOLZET
Frank Brys

WS 1.5 - Arbeidsongevallen ernstig analyseren
Karlien Baert en Geert Coorevits

WS 1.6 - Omgevingsparameters meten
Toon De Belder, Nico Jacobs en Stijn Minten

Tijdens deze werksessie herhalen we kort enkele belangrijke omgevingsparameters (verlichtingssterkte, luminantie, WBGT-index, geluidsdruk, …). Daarna voeren we metingen uit op de verschillende parameters en bespreken we de resultaten.

Meer info

WS 1.7 - Aanspreken op (on)veilig gedrag - VOLZET
Rik Op de Beeck

WS 1.8 - Positieve W-indicatoren formuleren
Charles Petré en Raf D'Haen

WS 1.9 - RIE elektrische installaties uitwerken - VOLZET
Philip Van Dessel

WS 1.10 - Kijk eens door een andere bril
Veerle Milh en Tiene Hertogen

WS 1.11 - Verbindend communiceren
Heidi Stinissen en Sara Leysen

Ontdek tijdens deze interactieve werksessie hoe de verschillende partijen doorheen het ontwikkelen, ontwerpen, uitvoeren, onderhouden en exploiteren van een bouwproject elkaar kunnen versterken om samen te komen tot een veilig en gezond resultaat.

Meer info

WS 1.12 - Omgaan met schokkende gebeurtenissen
Marieke Impens

In deze werksessie gaan we via praktische voorbeelden in op diverse aspecten die helpen om een efficiënt opvang- en nazorgbeleid op te zetten in jouw organisatie. Zo ontstaat een beleid dat praktisch haalbaar is, dat past bij jouw bedrijfscultuur en dat de noodzakelijke steun biedt aan je medewerkers.

Meer info

WS 1.13 - RA op 3 niveaus uitwerken - VOLZET
Ronny Maes

In deze werksessie werken we aan het Risicodossier, één van de 5 elementen van het Dynamisch Risicobeheersingssysteem.

Meer info

WS 1.14 - Veiligheidsgedrag aanpakken - VOLZET
Tine Daeseleire

In de workshop wordt de focus gelegd op de het aanscherpen van motivationele vaardigheden en het koppelen van gevolgen aan doelgedragingen die het veiligheidsgedrag bevorderen.

Meer info

WS 2.1 - Spellabo (vervolg)
Ronny Leyman en de Young Vibes

In dit Spellabo zal je ontdekken hoe je op speelse wijze kennis over veiligheid kunt overbrengen, toetsen en beleven. Opgelet: deze sessie is een onderdeel van de dagvullende sessie op vrijdag.

Meer info

WS 2.2 - Reflecteren over respect - VOLZET
Raf D'Haen en Bruno Aerts

WS 2.3 - Ernstige arbeidsongevallen analyseren - VOLZET
Geert Coorevits en Karlien Baert

WS 2.4 - TMB managen - VOLZET
Ignaas Crombez en Marc Hoppenbrouwers

Hoe aanpakken we dit aan? Welke wettelijke bepalingen zijn hierop van toepassing?Aan de hand van een case toetsen we de raakvlakken met brandveiligheid, explosieveiligheid, zonering, compartimentering, veiligheidsafstanden, opvang lekvloeistof, …

Meer info

WS 2.5 - Samenwerkingsprofielen opstellen - VOLZET
Frank Brys

WS 2.6 - Bepalen waarde kwantitatieve analysemethoden
Rob van de Walle

WS 2.7 - Risico voor olifanten - VOLZET
Kris De Meyer

WS 2.8 - Veranderingstrajecten initiëren
Rik op de Beeck

WS 2.9 - Aan de slag met ISO45001 - VOLZET
Stijn Indenhoek en Stijn De Ryck

Concrete stap voor concrete stap nemen we je in deze interactieve sessie mee om met de nieuwe ISO 14001 aan de slag te gaan. We besteden daarbij extra aandacht aan de gapanalyse en eventuele daaruit voortvloeiende correctieve acties .

Meer info

WS 2.10 - Beoordeling conformiteit welzijnswetgeving in 6 stappen - VOLZET
Myriam Van der Steen

Omdat elke werkgever dit wil weten, en jij degene bent aan wie hij de vraag zal stellen. Hoe conform zijn we in dit bedrijf met de wetgeving? Tijdens deze werksessie zet je de eerste stappen om deze beoordeling gestructureerd op te zetten. Je vertrekt terug naar huis met een eerste aanzet tot je eigen wettelijk register en een eerste keuze in beoordelingsmethode.

Meer info

WS 2.11 - Stemcoachen
Katrien Van Geystelen

WS 2.12 - Explorerend communiceren in een interculturele context
Veerle Milh en Tiene Hertogen

Deze sessie bouwt verder op werksessie 1.10 - Kijk eens door een andere bril (voorwaarde is dat je die sessie gevolgd hebt).

Meer info

WS 2.13 - Burnout voorkomen - VOLZET
Marieke Impens

We reiken je in deze werksessie concrete handvatten aan, zodat je als preventieadviseur, leidinggevende of HR-medewerker de symptomen van burnout herkent en getroffen medewerkers op weg kunt zetten in hun herstelproces.

Meer info

WS 2.14 - Samenwerking tussen HL en PA - VOLZET
Lieve Thys en Roger De Gruyter

In opdracht van de werkgever voeren de leden van de hiërarchische lijn wettelijk vastgelegde opdrachten en taken uit. De PA helpt hen hierbij. Tijdens deze werksessie worden 2 (van de 9) specifieke opdrachten/taken (cfr. Codex Boek I, titel 2, art. I.2-11) van de HL besproken en behandeld. Na de sessie beschikt de deelnemer over een concreet plan van aanpak om hiermee aan de slag te gaan in de eigen organisatie.

Meer info

Geniet van een gezonde lunch

WS 3.1 - De proefkonijnen
Ronny Leyman en de Young Vibes

Twee uur lang word je onderworpen aan een innovatief experiment waarbij jouw inzet van groot belang is. Ondervind aan de levende lijve hoe je op een speelse wijze je werknemers (nieuwe) veiligheidsvoorschriften aanleert, hun kennis toetst en motiveert om na te leven.

Meer info

WS 3.2 - Meetrapporten chemische agentia begrijpen
Steven Verpaele

In deze werksessie bespreken en interpreteren we meetverslagen. Hierbij komen verschillende items aan bod:opmaken van een bemonsteringsplan, keuze van de meetmethode, interpreteren van blootstellingswaarden, praktische implementatie van geadviseerde preventie- en beheersmaatregelen, …

Meer info

WS 3.3 - Stoelyoga - VOLZET
Evi Van Meirhaeghe

Bij stoelyoga focussen we evenzeer op houding en ademhaling, maar de oefeningen zijn aangepast aan een kantooromgeving. Je kan ze grotendeels zittend op een stoel (of staand naast de stoel) uitvoeren.

Meer info

WS 3.4 - Gaan voor maximale betrokkenheid - VOLZET
Carine Verbelen

Betrokkenheid creëren, het nieuwe paradigma om een draagvlak te bieden voor een gedragen veiligheidscultuur. Maar wat betekent dit nu precies?

Meer info

WS 3.5 - Explosieveiligheidsdocument opstellen
Stijn Minten

De preventieadviseur krijgt vaak complexe en niet-alledaagse taken op zijn bord. Meewerken aan het opstellen van een explosieveiligheidsdocument kan daar één van zijn. Het resultaat van deze werksessie is dat je een explosieveiligheidsdocument kan opstellen. Je krijgt een stappenplan samen met nuttige templates aangeboden.

Meer info

WS 3.6 - PMGE implementeren
Philip Van Dessel

Wanneer je producten met gevaarlijke eigenschappen binnenbrengt in het bedrijf, brengt dit potentiële risico’s met zich mee. Wat komt hier allemaal bij kijken en hoe gaan we op een gestructureerde manier te werk om al deze risico’s te beheersen?

Meer info

WS 3.7 - Communicatie die blijft plakken - VOLZET
Hanne Vermeiren

Als PA communiceer je voortdurend: via notities, werkinstructies, posters, vergaderingen, verslagen, … Maar hoe zorg je ervoor dat je boodschap ook ‘blijft plakken’? Hoe zorg je er zelfs voor dat mensen hun gedrag er door aanpassen?

Meer info

WS 3.8 - Arbeidsplaatsen en intern verkeer - VOLZET
Ignaas Crombez

In deze werksessie bekijken we uitgebreid op welke manier een RIE (en plan van aanpak) kan opgesteld worden, waarbij alle verschillende elementen bekeken worden. Hoe pakken we inrichting van de arbeidsplaatsen en werkposten aan? Hoe organiseren we het intern verkeer? Met welke punten houden we rekening? Wat is impact van de werkpostinrichting op het intern verkeer, en vice-versa? Met welke wetgevende elementen houden we rekening?

Meer info

WS 3.9 - Lachen op het werk: de kracht van humor - VOLZET
Trudie Appelmans en Gerard Aerts

Lachen in bange tijden. Hoe kunnen we angst , vrees, onzekerheid, kwetsbaarheid en bang-zijn creatief ombuigen tot hartkracht? Kan hartelijk samen lachen een helend effect hebben? We zoeken met de glimlach en met gevoel voor milde humor naar bruikbare antwoorden.

Meer info

WS 3.10 - Welzijn bij herstructurering en fusies
Ruth Luyckx

In deze interactieve werksessie gaan we na wat precies verstaan wordt onder “herstructureringsprocessen”, in welke mate ze het welzijn beïnvloeden en wat kan gedaan worden om de negatieve impact te verkleinen.

Meer info

WS 3.11 - Bedrijfsrondgangen verbeteren - VOLZET
Marc Hoppenbrouwers

De vaststellingen tijdens een rondgang op de werkvloer zijn een belangrijke bron van informatie. Een correcte toepassing met de juiste actoren laat je toe concrete situaties on the job te bespreken. Door toepassing van deze methodiek kan je discussies omwille van interpretaties vermijden.

Meer info

WS 3.12 - Goede praktijken fiets woon-werkverkeer
Ivo Van Aken

Tijdens deze werksessie wisselen we ervaringen uit en bespreken we de verschillende aspecten die een invloed kunnen hebben om werknemers zo veilig mogelijk woon-werk te laten fietsen.

Meer info

WS 3.13 - Documentbeheer gebaseerd op 5S
Myriam Van der Steen

Wist je dat de welzijnswetgeving alleen al zowat 150 documenten voorschrijft? Niet verwonderlijk dat het al eens verwarrend wordt.

Meer info

WS 3.14 - Zelfverdediging: mentale, verbale en fysieke weerbaarheid - VOLZET
Luc Van Laere

p 2 uurtjes efficiënt leren omgaan met frustratieagressie, is dat mogelijk? Absoluut! We gaan zelfs een stapje verder en bekijken hoe je uit een fysieke situatie komt.

Meer info