Doorlopende activiteiten

Alles wat je altijd wou weten over WOW, maar nooit durfde te vragen

Exclusief voor deelnemers aan het Congres Navorming 2020 !

Zit jij (of je werkgever) soms ook met vragen omtrent de concrete implementering (van delen/artikels) van de reglementering ?

Als deelnemer van de Navorming krijg je de unieke kans je vraag voor te leggen aan experten  van de Afdeling van het Kennismanagement inzake welzijn op het welzijn (FOD WASO).

Afhankelijk van de invalshoek/context, wordt je vraag besproken door de leden van één van de 6 kennisgroepen (veiligheid, gezondheid, ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale belasting en organisatorische structuren).

Tijdens de Navorming ontvang je vervolgens feedback. Indien mogelijk, bezorgt het PVI-informatiecentrum je extra documentatie.

Om organisatorische reden vragen we je vraag zo concreet mogelijk te formuleren en te bezorgen aan informatiecentrumpvi@provincieantwerpen.be.  Onze medewerkers dragen verder zorg voor de goede en discrete verwerking van je vraag.

Kortom: de uitgelezen kans om –eindelijk- antwoorden te krijgen !!

PS.  Deze doorlopende activiteit plannen we in op donderdag 14 mei; afhankelijk van de interesse breien we er op vrijdag 15 mei een vervolg aan.