IS 1.9 – Ervaringen met waaierwerken

De provincie is volop in beweging.  Onlangs verhuisden 680 medewerkers naar een nieuw gebouw.  Lang voor deze verhuis, werd al gestart met programma’s rond waaierwerken (ook wel ‘het nieuwe werken’) en digitaal werken.

Het uiteindelijke doel van waaierwerken is om medewerkers meer resultaatsgericht te laten samenwerken. Dat vraagt een andere manier van leidinggeven, waarbij vertrouwen, verbondenheid en verantwoordelijkheid het leidmotief zijn. Ook de stap naar meer digitaal werken maakt dit resultaatsgericht samenwerken in het nieuwe provinciehuis mee mogelijk.

Tijdens deze infosessie bespreken we het ganse traject met daarbij ook oog voor drempels en opstapjes.

Spreker