IS 2.10 – Deconnectie

De interferentie werk-thuis spelen in beide richtingen en kunnen zowel positief als negatief zijn.  De scheiding tussen werk en privé wordt, door de uitbouw van onze kennismaatschappij en de beschikbare digitale hulpmiddelen, steeds vager.  Een flexibel werkschema kan voordelen hebben, maar het blijft evenwel noodzakelijk om te balans tussen werk en privé in evenwicht te houden.

De wet van 26 maart 2018 (afdeling 2 van hoofdstuk 2) handelt trouwens over het overleg over deconnectie en het gebruik van digitale communicatiemiddelen.

Via het CPBW organiseert de werkgever regelmatig overleg over deze thematiek.

 

In deze infosessie presenteren we je een overzicht van de huidige inzichten over deconnectie van het werk en geven we praktische tips om een beleid op te zetten en gezond gebruik te maken van digitale communicatiemiddelen.

Sprekers