IS 2.3 – AO: wie-wat-wanneer-hoe

Wanneer  een ongeval gebeurt, komt er –verplicht– een proces op gang dat onderhevig is aan welbepaalde tijdschalen en waar verschillende actoren bij betrokken moeten worden:

– er moet een ongevalsonderzoek gebeuren

– slachtoffer en getuigen worden gehoord

– diverse (administratieve) documenten moeten ingevuld worden

– aangiftes moeten gebeuren

– …

Als het ongeval (zeer) ernstig is, verzwaart de procedure.

Tijdens deze infosessie zetten we alles nog eens duidelijk op een rij: wie moet wat tegen wanneer en op welke manier doen?

Spreker