IS 2.4 – Re-integratie: stavaza – VOLZET

Vertrekkend vanuit de huidige situatie, richten we ons enerzijds op de evaluatie van de bestaande wetgeving; anderzijds ligt de focus op de uitdagingen én de initiatieven die in de pijplijn zitten omtrent re-integratie.

Daarenboven lichten we het ontwerp van het KB over het periodiek gezondheidstoezicht toe en het advies dat de Hoge Raad Preventie en Bescherming op het Werk daarover heeft gegeven.

Sprekers