IS 2.5 – Zelfsturende teams

Heeft de klassieke hiërarchische organisaties zijn beste tijd gehad ?
Zelfsturende teams, bestaande uit zelforganiserende medewerkers zorgen voor wendbaarheid en flexibiliteit in je organisatie. Tegelijk zijn medewerkers en klanten tevredener, ontstaan kortere overleglijnen en hebben we minder regels nodig.

Toch is verantwoordelijkheid stimuleren niet vanzelfsprekend, en is succes niet gegarandeerd.  Zelfsturing invoeren doe je niet met een druk op de knop. Het is een proces op maat van je eigen organisatie. Met heel wat hindernissen, maar ook onverwachte kansen. En waarbij het einddoel heel verschillend kan zijn.

In een interactieve sessie verkennen we wat zelfsturing wel is, en wat het niet is. We kijken naar zelfsturende teams en teal-organisaties en zoomen in op enkele praktijkvoorbeelden en ervaringen.

De sessie zet aan het denken: is zelfsturing iets voor mijn organisatie? Kan ik er iets mee?

Spreker