IS 2.6 – ISO 45001

Sinds maart 2018 is de herwerking van OHSAS 18001 naar ISO 45001 een feit.

ISO 45001 bevat eisen voor een managementsysteem waarmee een organisatie haar risico’s op het vlak van welzijn kan beheersen en haar prestaties kan verbeteren. Daarnaast biedt de norm ook meer vrijheid in de manier waarop het welzijnsmanagementsysteem moet worden gedocumenteerd; de focus wordt ook verbreed naar algemeen veiligheidsmanagement met meer aandacht voor alle stakeholders (en de hieraan gekoppelde veiligheid) die bij de organisatie betrokken zijn.

Komen aan bod tijdens deze infosessie:

  • Wanneer overstappen op de nieuwe norm?
  • Wat zijn belangrijke inhouden en aandachtspunten?
  • Wat zijn voor- en nadelen?
  • Hoe een bestaand systeem inpassen in de norm?
  • Wat is de relatie met de Welzijnsregelgeving?

De sessie wordt gelardeerd met praktische tips.

Spreker