IS 3.5 – Rol en taken artsen

In deze sessie zoemen we in op de rol, taken en verantwoordelijkheden van de “arts”.

Enerzijds belichten we huidige taken van de bedrijfsarts (de nieuwe benaming voor arbeidsgeneesheer) in het licht van de welzijnsregelgeving.
Anderzijds focussen we ook op de andere artsen die direct of indirect mee een rol (kunnen of moeten) spelen bij het tewerkstellen (en re-integreren) van werknemers (de huisarts, de arts van de mutualiteit, de controle-arts, …)

Spreker