IS 3.7 – Traject RA psycho-sociale aspecten: opstapjes en valkuilen

Tijdens deze sessie richten we onze aandacht niet zozeer op de concrete inhoud van de RA, maar eerder op de omkadering die bepaalt of de uitkomst van RA bruikbaar zal zijn.  Meer in het bijzonder geven we antwoorden en bedenkingen bij volgende vragen:

  • Binnen welk kader presenteren we de risicoanalyse?
  • Hoe creëren we een draagvlak binnen onze organisatie?
  • Welke interne en externe actoren moeten zich engageren?
  • Wat is een realistisch tijdspad?
  • Wat met het (eind)resultaat? Hoe verder na de risicoinventarisatie?
  • Opteren we voor een kwantitatieve of eerder een kwalitatieve benadering?

Spreker