IS 3.9 – Hoe ernstig is de ernstgraad?

Severity rate berekening.

In het jaarverslag van de IDPBW moet de werkelijke en de globale ernstgraad van in de organisatie plaatsgevonden arbeidsongevallen met werkverlet worden vermeld.

Wat met arbeidsongevallen die geen werkverlet tot gevolg hebben. Zijn deze niet ernstig?

De severity rate berekening is de methodiek die toelaat om ook voor ongevallen zonder werkverlet en bijna-ongevallen de ernstgraad te berekenen. Aan de hand van enkele praktische voorbeelden wordt de severity rate berekening toegelicht.

Sprekers