IS 4.10 – Het (on)gemak van de Nederlandse sector RA’s en arbocatalogi

In 2012 zijn in Nederland de ARBO-beleidsregels (grotendeels) afgeschaft. Die schreven op detailvlak een aantal zaken voor.  Als alternatief zijn oa de branche RA’s en arbicatalogus gekomen.

Eén van de achterliggende gedachte was dat de gevaren en risico’s per sector vrij gelijkaardig zijn.  En dus ook de RA.  Zo moet een bedrijf met minder dan 25 medewerkers gewoon de online sector RA invullen.  De beheersmaatregelen (best practices) staan op hun beurt opgesomd in de catalogi (eveneens per sector).

Ondertussen zijn is dit ingeburgerd… maar: hebben zij ook het resultaat gebracht dat beoogd werd?  Is het aantal RA bij kleinere bedrijven nu ook ingeburgerd ?  Wort de catalogi gebruikt om de juiste beheersmaatregelen te kiezen.  Welke jurisprudentie heeft zich sindsdien ontwikkeld ?

Tijdens deze sessie staan we stil bij bovenstaande vragen en trekken we er lering uit.

Spreker