IS 4.6 – Juridische aspecten bij KB psychosociale risico’s

In deze infosessie kijken we door een juridische bril naar Boek I, Titel 3 van de Codex: de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

We bespreken onder meer volgende items:

  • de interne en externe procedure
  • de rol van de verschillende actoren (PAPA, vertrouwenspersoon, werkgever, hiërarchische lijn, …)
  • de context bij grensoverschrijdend gedrag tussen werknemers van verschillende werkgevers

Spreker