IS 4.9 – Resonate to connect

Is je stem de ontbrekende sleutel in je communicatie met collega’s, partners of leidinggevenden?

Het idee is simpel: hoe meer je communiceert vanuit resonantie met jezelf, hoe meer je ook kan resoneren met de ander. Dit geldt ook voor je stemgebruik. Een stem die goed resoneert klinkt luider, warmer en presenter. Tegelijkertijd draagt die stem bij de ontwikkeling van meer leiderschap en authenticiteit. Tijdens deze infosessie deel ik je mijn inzichten en ervaringen vanuit het coachen van managers en leidinggevenden.

Spreker