WS 1.14 – Contractors op voorhand screenen

Onlangs in het nieuws: De sociale inspectie heeft op de werf van … 227 illegale arbeiders aangetroffen.

De welzijnswet stelt klaar dat opdrachtgever en onderaannemer(s) intens moeten communiceren en samenwerken met betrekking tot welzijn op het werk.  Het is m.a.w.  uitermate belangrijk dat dit proces start vóór de werken beginnen.

Hoe kan je dit operationaliseren?

Tijdens deze werksessie wisselen we ervaringen en codes van goede praktijken uit met de nadruk op “screening” voor de uitvoering van de werkzaamheden (en wat als het ook gebeurt nadat de werken al begonnen zijn?). We bekijken daarbij zowel de rol van opdrachtgever als onderaannemer.

Spreker