WS 1.3 – Arbeidsongevallen ernstig analyseren

Na elk arbeidsongeval zorgt de werkgever ervoor dat zijn preventiedienst een onderzoek uitvoert naar de oorzaken ervan, met de bedoeling de nodige preventiemaatregelen voor te stellen om een herhaling van een dergelijk ongeval te voorkomen.

Met een concrete case als uitgangspunt, komen volgende items aan bod:

– Verplichtingen van de werkgever bij arbeidsongevallen (aangifte aan arbeidsongevallenverzekering, meldingen aan overheid, melding aan EDPBW,…)

– Analyse van arbeidsongevallen met behulp van geëigende onderzoeksmethoden (MUOPO, oorzakenboom, …).

– Praktische aanpak van een arbeidsongevallenonderzoek (verzamelen feitenmateriaal, ongevalsrelaas, bepalen van de oorzaken, formuleren van preventiemaatregelen,…)

– Opmaken van arbeidsongevallensteekkaarten conform de wetgeving.

– Opmaken van de statistieken over arbeidsongevallen (o.a. frequentie- en ernstgraad).

Deze werksessie biedt een forum aan preventieadviseurs om inzichten en vooral ervaringen op een gestructureerde manier uit te wisselen.

(Opmerking: in werksessie 2.6 ligt de nadruk op (zeer) ernstige ongevallen)

Sprekers