WS 1.7 – Klare mondelinge taal spreken

Problemen met taal kunnen zorgen voor ruis op de communicatie.  Uit ervaring blijkt dat het individuele taalvaardigheidsniveau van medewerkers (en medewerkers van contractoren) nog weinig meegenomen wordt in RA.

Of: heldere taal zorgt voor heldere communicatie die alle doelgroepen tegemoet komt (zelfs de meest taalvaardigen onder ons hebben er bij te winnen)!

In deze werksessie gaan we actief op zoek naar klare gesproken taal.

Komt o.a. aan bod:

  • Hoe leren mensen een taal en hoe krijg ik inzicht in het niveau dat ze verworven hebben?
  • Waar kun je op letten als je mondeling helder wilt communiceren

Spreker