WS 1.9 – Stemcoachen

Hoe kan je vanuit de stem je boodschap meer kracht bijzetten?

Tijdens deze sessie ga je via klank op zoek naar resonantie in het lichaam. Hierdoor word je meer bewust van jouw stem en ontwikkel je innerlijke kracht waardoor je vrijer, energieker en met meer présence zal spreken. Het zorgt ervoor dat de boodschap beter resoneert waardoor ze sterker wordt. We focussen o.a. op een gezond stemgebruik, toonhoogte, klankkleur en resonantie. Hoe je iets zegt, is namelijk even belangrijk dan wat je zegt. Het zorgt voor een directe verbinding, beroering en/of impact bij jouw toehoorders.

Spreker