WS 2.13 – Beleven RA Brand!

In deze werksessie gaan we actief (op basis van jouw vooraf aangeleverde input) aan de slag.  Welke brandrisico’s heb je op het bedrijf en kunnen we als PA hier een procedure voor opstellen en de collega’s op de werkvloer hierop trainen?

We maken tevens een scenario op voor een risico dat zich overal kan voordoen; nadien beleven we dit scenario in werkelijkheid …  Hopelijk met een happy end!

Voor deze sessie is het wel belangrijk dat je op de hoogte bent van de brandklassen, de bluseigenschappen van de verschillende type brandblussers en van de bluswerking.  Bij aanvang van deze sessie wordt dit kort bevraagd en overlopen. Voorkennis kleine blusmiddelen is vereist.

Spreker