WS 2.4 – Samenwerkingsprofielen opstellen

De PA moet, naast zijn beroepskennis, over 2 fundamentele vaardigheden beschikken:

– hij moet mensen, waarover hij geen autoriteit heeft, kunnen overtuigen om anderen veilig te doen werken;

– hij moet optimale samenwerking bekomen.

Immers, de PA kan, mag en moet niet alléén de welzijnskar trekken.

Tijdens deze werksessie leren we samenwerkingsprofielen herkennen en bepalen (ook dat van onszelf): wie zijn jouw ideale “samenwerkers”?, voor wie ben jij een ideale “samenwerker”?

Spreker