WS 2.8 – Goede praktijken fiets woon-werkverkeer – VOLZET

Om diverse redenen (fileleed vermijden, aanmoediging door de werkgever, gezondheidsbevordering, …) kiezen meer en meer werknemers de (al dan niet elektrische) fiets voor hun woon-werk verplaatsing.

Tijdens deze werksessie wisselen we ervaringen uit en bespreken we de verschillende aspecten die een invloed kunnen hebben om werknemers zo veilig mogelijk woon-werk te laten fietsen.

Sprekers