WS 3.7 – Samenwerken tussen IDPBW-HR

Vanuit hun opdrachten en taken ligt de focus van de preventieadviseur en de HR-manager op de werknemer, en toch heerst er (soms) koudwatervrees tussen beiden.  Hoewel ze soms verschillende invalshoeken kennen, hebben ze dezelfde missie: “well being for as many as possible”.

We zien ook dat in de tertiaire economie ze steeds dichter bij elkaar komen te zitten; ze hebben elkaar nodig.  In de domeinen ergonomie, gezondheid, psychosociale en in taken of projecten als opleidingen, onthaal, werking CPBW, … Maar evenzeer in basisprocessen als instroom, doorstroom en uitstroom.

Tijdens deze interactieve werksessie zoeken we naar synergieën en samenwerkingsstrategieën opdat beide diensten/actoren hun opdrachten (nog beter) kunnen invullen.

Spreker