WS 3.8 – Als PA in de roos schieten

Een werkgever wenst zijn organisatie op punt te zetten m.b.t. welzijn op het werk …

Tijdens deze interactieve praktijkgerichte werksessie plaatsen we je als PA in een fictief bedrijf.

Na de voorstelling a.d.h.v. fotomateriaal en diverse gegevens bespreken we in groepen de uitdagingen waarvoor de werkgever staat.

Aan de deelnemers om de juiste prioriteiten te bepalen en deze in een rollenspel te presenteren.

Als afsluiter vergelijken we de resultaten én toetsen we deze met een systeembenadering.

Een praktijkgerichte setting waar je ervaringen uitwisselt, van elkaar leert en als goede schutter de juiste doelen weet te raken.

Sprekers